poll
คุณคิดอย่างไรกับเว็ปไซด์นี้
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday37
mod_vvisit_counterYesterday24
mod_vvisit_counterThis week179
mod_vvisit_counterLast week185
mod_vvisit_counterThis month945
mod_vvisit_counterLast month1280
mod_vvisit_counterAll days13396

We have: 1 guests online
Your IP: 54.90.57.174
 , 
Today: Jul 31, 2014
จำนวนคนออนไลน์
We have 1 guest online

ฝ่ายบริหาร

                              คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

nakaksvi
            

นายไสว  วิลา

                 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
chiya tongbj   suvan
 นายไชยา   หาญสมุทร นายทองใบ  จันทร์สวง นายสุวรรณ  สุระมณี
รองนายก คนที่ 1 รองนายก คนที่ 2 เลขานุการนายก

 


 

Last Updated (Monday, 18 November 2013 02:48)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

********** ประชาสัมพันธ์ ข่าว การจัดซื้อ / จัดจ้าง **********************

**  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  7  โครงการ

    1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง ข้ามร่องเม็ก บ้านหนองเม็ก

       หมู่ที่ 21 ราคากลาง 300,000 บาท

    2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว ข้ามร่องคำ บ้านคำขุนราษฎร์

       หมู่ที่ 17 ราคาลาง 150,000 บาท

    3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง บ้านโสกก่อ  หมู่ที่ 14  

       ราคากลาง  700,000 บาท

    4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง ข้ามร่องพรานน้อย และก่อสร้าง

       ฝายชะลอน้ำ คสล. บ้านสร้างหอม  หมู่ที่ 7  ราคากลาง  300,000 บาท

    5. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง ข้ามร่องเห็ดแดง บ้านคำบาก

       หมู่ที่ 6 ราคากลาง 300,000 บาท

    6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว ข้ามร่องผ่าหีบ บ้านสร้างหอม

       หมู่ที่ 7 ราคากลาง 150,000 บาท

    7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง ข้ามร่องโปร่ง บ้านหนองเม็ก

       หมู่ที่ 4 ราคากลาง 300,000 บาท

    รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

**  ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A  ขนาดไม่น้อยกว่า 40x51x81  

    จำนวน  1,150 ตัว   ราคากลาง  230,000 บาท   รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

**  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกาา / สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกวัด อบต.ห้วยข่า จำนวน 4 แห่ง

    ราคากลาง 272,000 บาท  ประกอบด้วย

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบาก หมู่ 6  จำนวน  39  รายการ  ราคากลาง  68,000 บาท

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างหอม หมู่ 7  จำนวน  39  รายการ  ราคากลาง  68,000  บาท

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม  หมู่ 4 จำนวน 39 รายการ  ราคากลาง  68,000  บาท

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมิกาวาส  หมู่ 1 จำนวน 39 รายการ  ราคากลาง  68,000  บาท

    รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

**  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำโดมน้อย (แก้งยาว) หมู่ 2 ราคากลาง 1,000,000 บาท

    โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ ท่าบ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ราคากลาง 70,000 บาท

    รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

**  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน  3  เครื่อง  

**  ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส  จำนวน  10  ถัง

**  ประกาศสอบราคาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์  จำนวน 120 ตัว

** ประกาศสอบราคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จำนวน  1,150 ตัว

**  ประกาศสอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบ  แบบโค้ง  จำนวน  14 หลัง

    รายละเอียดประกาศทั้ง 5  รายการ

 

** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ห้วยข่า  รายละเอียด

 

** ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม ทุกหมู่บ้าน เตรียมบัตรประชาชน และ ใบมอบอำนาจการรับเงิน กรณีรับเงินแทน ยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพกับเจ้าหน้าที่ที่ออกบริการตามหมู่บ้านของท่าน

 

** ประชาสัมพันธ์ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

   สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  จำนวน 8 จุด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่ากำหนด ราคากลาง 999,000 บาท  รายละเอียด

  

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในหมู่บ้าน

   - โครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหนี่ยว หมู่ 10 งบประมาณ(ราคากลาง)  200,000  บาท

   - โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมไฟเบอร์กลาส บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ 18 งบประมาณ(ราคากลาง) 80,000  บาท

   - โครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเก่ากลาง หมู่ 12 งบประมาณ(ราคากลาง)  200,000  บาท

     รายละเอียด

 

** อบต.ห้วยข่า ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 12  อัตรา

  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  26 พฤษภาคม 2557 - 4 มิถุนายน 2557

  รายละเอียดวันเวลารับสมัคร 

   1.ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน  1 อัตรา  รายละเอียด

   2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 อัตรา  รายละเอียด

   3.พนักงานขับรถกระเช้า  จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียด

   4.พนักงานขับรถส่วนกลาง  จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียด

   5.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียด

   6.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  2  อัตรา  รายละเอียด

   7.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียด

   8.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  3  อัตรา  (สังกัดส่วนการคลัง, ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา)  รายละเอียด

   8.แม่บ้าน  จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียด

   

   

**  อบต.ห้วยข่า จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนา

    ในวันที่  15-17 พ.ค.57

** รถเพื่อเกษตรที่ใช้รถใช้ถนนในเวลาค่่ำคืน ให้ตรวจสอบไฟ หรือติดสัญลักษณ์

   ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มองเห็น เพื่อความปลอดภัย **

** ขอเชิญ ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้ารับฟังนโยบายจาก

   นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอบุณฑริกในวันที่  25 เมษายน 2557

   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

** อบต.ห้วยข่า กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพในวันที่  6  พฤษภาคม  2557 เวลา 13.30 น.

   ณ ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้าน

** อบต.ห้วยข่า จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย ในวันที่ 20  มีนาคม  2557  ณ อบต.ห้วยข่า**

** อบต.ห้วยข่า ขอเชิญประชาชนตำบลห้วยข่า ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 21  มีนาคม 2557

   ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า **

 

ข่าวบริหารงานบุคคล

**อบต.ห้วยข่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ

ที่สูงขึ้น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 โดยรับสม้ครตั้งแต่วันที่

3 -24 กุมภาพันธ์ 2557 หรือโทร 081 9554446   รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้าย

รวมกิจกรรม อบต.ห้วยข่า

p1000299p1000297
ภูหินด่าง    แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยข่า

ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556

img 2367  dsc04353dsc04232          
ภูหินด่าง แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยข่า

IMG 1953IMG 2014IMG 2096

ศึกษาดูงาน ศพด.

img 1245img 1277img 1301ปล้

โครงการปล่อยปลา

img 0126img 0143

โครงการปลูกหญ้าแฝก

img 0121img 0149img 0185

 


นายก อบต. ห้วยข่า

nakaksvi

นายไสว  วิลา

นายก  อบต.  ห้วยข่า

ปลัด อบต.ห้วยข่า

pulud

นายปุญญพัฒน์ โชตินอก

ปลัด อบต.ห้วยข่า

หน่วยงานราชการ
newtopheader
aomsap

bancigan

friend

ubon

fg

matigor

samapanpalad

kuntongtin

 

 

หนังสือพิมพ์
nawna newtoday
siamgeera daily
pujadgan images
kaosod postoday
thairat
ทีวีออนไลค์
logo_astv ch3
logo_ch7 logo_tv5
bec thaipbs
ลิ้งค์อีเมล์
  logo2       
yahoo1  
msn2  
fb-icon  
tw-icon  
youtube_logo_plus_tagline  
hi5  
hlogo